نماد اعتماد الکترونیکی

کلیر بوک 40 برگ

محصول جدید

اطلاعات بیشتر

کلیر بوک 40 برگ سوپربایند برای مصارف اداری و تحصیلی مخصوص نگهداری برگه ها و اسناد می باشد . مراقبت در برابری اسیب یا پارگی برگه ها .باتوجه به قرار گرفتن دو برگه در یک ورق کلیر بوک قابلیت نگهداری از 80 برگه وجود دارد