نماد اعتماد الکترونیکی

یادداشت بلند خبرنگاری

محصول جدید

مشخصات

ابعادخبرنگاری 23.5x13 cm
نوع صحافیفنری مورب