نماد اعتماد الکترونیکی

دفتر فانتزی گلدوزی (طرح دخترک)

محصول جدید

دفتر فانتزی با جلد گلدوزی

طرح جلد دخترک

32 برگ

کاغذ کرم رنگ ضد اسید

با طرح های متنوع فانتزی و جلد گلدوزی شده با نخ های رنگی و زیبا

صحافی دوخت با نخ

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

دفتر فانتزی با جلد گلدوزی

طرح جلد دخترک

32 برگ

کاغذ کرم رنگ ضد اسید

با طرح های متنوع فانتزی و جلد گلدوزی شده با نخ های رنگی و زیبا

صحافی دوخت با نخ