نماد اعتماد الکترونیکی

حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

سفارش هایی که تا ساعات 17:00 هر روز کاری (پنج شنبه ها 13:00) تایید پرداخت داشته باشند قبل از ظهر روز کاری بعد به اداره پست تحویل داده می شوند. ارسال شوند. و همان روز شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

در صورتی که سفارش شما به دلیل اشتباه در ثبت آدرس برگشت داده شود، هزینه ارسال مجدد محاسبه شده و به شما اعلام میشود. (توجه داشته باشید مبلغ هزینه ارسال ثبت شده در فاکتور، بخشی از هزینه های بسته بندی، حمل تا اداره پست و کرایه پستی میباشد)


در حال حاضر ارسال فقط از طریق پست انجام میشود