نماد اعتماد الکترونیکی

دفتر جلد ساده 80 برگ

102215

مشخصات

ابعادوزیری 23.5x16.5 cm
نوع صحافیفنری مورب